پیوندها

آدرس سایت ها و منابع مهم و مورد نیاز برای علاقه مندان رویکرد سیستم داینامیک در ادامه آورده شده است:
سایت جامعه بین المللی سیستم داینامیک